הודעת המערכת:  מערכת פליק מחפשת אותכם גולשים שאוהבים לכתוב ולשתף, צרו עמנו קשר דרך הטופס הזה.

עוד באתר
אודות
תנאי שימוש
דרושים
פרסום
צור קשר
פרסומת

תנאי שימוש

תנאי שימוש בפורטל הנוער פליק  – כללי

 

 

1 השימוש באינפורמציה המפורסמת בפורטל פורטל הנוער פליק  הוא על אחריות המשתמש/ת.  מערכת פורטל הנוער פליק  אינה אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במידע זה.
בעלי הפורטל הנוער פליק  לא ישאו בכל אחריות ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך לכל נזק ישיר או עקיף ,מכל סוג שהוא ,שיגרם למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש במידע אשר בפורטל בכלל, ו\ או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, פרסום או כל מידע אחר אשר קיימים בפורטל  הצעירים פליק .

 

1.3 האחריות לגבי תוכן הפרסומים ותוכן המאמרים המופיעים באתר הינה על המפרסמים בלבד.  מערכת פורטל הנוער פליק  לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע, לדיוקו או לאמינותו.  האחריות היחידה לתוכן הפרסומות, המאמרים והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.  אין בעלי הפורטל הנוער פליק  ערבים, בכל דרך שהיא, לפרסומים המופיעים בפורטל או לתוצאות השימוש במידע הפרסומי אשר בפורטל.
 

1.4 פורטל הנוער פליק אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בפרסומי התכנים בפורטל פליק.  מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם בפורטל הנוער פליק הינו של המפרסם בלבד.
משתמש אשר יפרסם תכנים המפרים את תנאי הפרסום בפורטל ישפה את פורטל הנוער פליק מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש ו/או פרסום שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירות במגזין פליק.

 

1.5 פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.  השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של  המשתמש.

 

1.6  מערכת פורטל הנוער פליק  רשאית שלא לפרסם מודעת פרסום, פרטים פרסומיים ושיווקיים כלשהם, מאמרים וכתבות או כל חומר אחר במידה ואלה אינם עונים לקריטריונים שנקבעו על ידה או על פי כל שיקול דעת אחר של מנהלי הפורטל הצעירים פליק , וכן מנהלי מערכת הפורומים רשאים לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.

  

1.7  בעלי הפורטל הנוער פליק  בלבד – או כל מי שיקבל היתר בכתב מבעלי האתר – והם בלבד, רשאים לפרסם בדפי הפורטל הנוער פליק  מודעות פרסומת, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, מודעות-חלון קופצות (PopUp windows), "באנרים", או לפרסם בכל דרך אחרת שיוחלט על ידי בעלי הפורטל הנוער פליק .

 

 

2. תנאי פרסום במערכת הפורומים / קהילות/ מאמרים/ בלוגים

2.1  ככלל, מערכת פורטל הנוער פליק  איננה מאפשרת פרסום באנרים או מודעות טקסט ומידע פרסומי אחר במערכת הפורומים של פורטל צעירים פליק . 

 

2.2  מערכת פורטל הנוער פליק  שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות פרסומיות בפורומים במאמרים ובבלוגים או כל הודעה אחרת ללא כל אתראה לכותבי ההודעות ו/או למנהלי הפורומים, עפ"י שיקולי המערכת.

 

3. תנאי כתיבה/פרסום מאמרים בפורטל הנוער פליק .

3.1  פורטל פליק משמש במה חופשית לבני נוער באשר הם.

הנהלת פורטל הנוער פליק אינה מחויבת לפרסם כל מאמר או כל מידע שנשלח אל המערכת.

 

3.2  בדפי המאמרים השונים לא יהיו פרטי הכותבים (כתובת דוא"ל, מספרי טלפון וכו') עבור כותבים אשר עבורם קיים דף אודות.

 

הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי פורטל פליק כדלקמן:

·         כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי פרסום אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות  הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י פורטל פליק, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותי פורטל הנוער פליק לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את פורטל הנוער פליק מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: (א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995. (ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

·         כי ישפה את פורטל הנוער פליק מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירות ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי פורטל פורטל הנוער פליק לצורך קבלת השירות.

·         כי הוא יודע שהשירות, ניתן לו ע"י פורטל פליק, בין היתר, מכוח חוזים של פורטל הנוער פליק עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.

 התוכן המופיע באתר נכתב על ידי גולשים.במידה ונתקלת בתוכן הפוגע בזכויות יוצרים, אנא עדכן אותנו ואנו נסיר אותו באופן מיידי.